Konkurs o nagrodę im. Mariana Rejewskiego

Minister Obrony Narodowej ogłosił kolejną, IV edycję konkursu o nagrodę im. Mariana Rejewskiego za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską i rozprawę doktorską poświęconą cyberbezpieczeństwu i kryptologii.

Cyberbezpieczeństwo jest dla resortu obrony narodowej jednym z priorytetowych obszarów działania, dlatego ponownie zostaną wyróżnieni autorzy najlepszych prac, które popularyzują wiedzę, budują świadomość i zainteresowanie oraz inspirują środowisko akademickie do prowadzenia badań i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.
 
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
  • I. na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką i magisterską;
  • II. na najlepszą rozprawę doktorską.
Uczestnikami Konkursu w kategorii I mogą być osoby, które nie wcześniej niż dnia 1 października 2019 r., obroniły pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską na uczelni, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Uczestnikami Konkursu w kategorii II mogą być osoby, które obroniły, nie wcześniej niż dnia 1 października 2018 r., rozprawę doktorską, na podstawie której podmiot, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadał stopień naukowy doktora.
 
Złożone do konkursu prace mogą być przygotowane w języku polskim i po raz pierwszy – również w języku angielskim.
 
Autorzy prac powinni dokonać zgłoszenia do dnia 12 sierpnia 2022 r.  w formie papierowej lub elektronicznej. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie dostępnym na stronie: www.cyber.mil.pl.
 
Łączna pula nagród w konkursie wynosi 50 000 zł.
 

    Aktualności

    Data dodania
    16 maja 2022