Komunikat Rektora ws. odwołania skróconego czasu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Komunikat Rektora UMCS

z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie odwołania skróconego czasu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Informuję, że od dnia 1 czerwca 2020 r. zostaje zniesiona zasada skróconego czasu pracy o 1 godzinę dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Zgodnie z § 4 pkt. 1 Zarządzenia Rektora UMCS Nr 35/2020 z dnia 11 maja 2020 r. pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi wykonują swoją pracę w ramach obowiązującego ich rozkładu czasu pracy.

Rektor UMCS
prof. Stanisław Michałowski

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    27 maja 2020