Komunikat Rektora UMCS z dnia 17 marca 2020 r.

Szanowni Państwo Dziekani, Dyrektorzy Szkół Doktorskich,

w związku z zawieszeniem do dnia 15 kwietnia br. zajęć dydaktycznych realizowanych poprzez kontakt bezpośredni prowadzącego z ich uczestnikami (studenci, doktoranci), informuję, że zgodnie z rekomendacjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zajęcia można prowadzić w sposób zdalny.

Aktualnie na Uniwersytecie mamy platformę Wirtualny Kampus działającą w środowisku Moodle, która pozwala prowadzić zajęcia dydaktyczne w systemie e-lerningowym. Lubman UMCS przygotowuje kolejne narzędzie, za pomocą którego nauczyciele akademiccy będą mogli kontaktować się ze studentami i doktorantami zdalnie. Jest to oprogramowanie Office 365 MS Teams, z którego będzie można skorzystać w ciągu kilku najbliższych dni.

Szanowni Państwo, proszę rozważyć możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w Państwa jednostkach, biorąc pod uwagę przygotowanie nauczycieli akademickich do prowadzenia takich zajęć oraz możliwości uczestnictwa w nich przez studentów i doktorantów. Proszę przy tym pamiętać, że takie zajęcia powinny być realizowane w terminach wynikających z aktualnych harmonogramów ich realizacji. Jednocześnie informuję, że organizacja zajęć w trybie zdalnym może dotyczyć również pojedynczych przedmiotów.

Proszę o przekazanie informacji, czy wprowadzają Państwo w kierowanych jednostkach zajęcia w trybie zdalnym i w jakim zakresie.

Rektor
prof. dr hab. Stanisław Michałowski

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    17 marca 2020