Informacja o zakończeniu konkursu na stanowisko adiunkta do projektu NCN

W dniu 13 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie komisji w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta (typu post-doc) realizowanego w ramach konsorcyjnego projektu badawczego pt.: „Fermiony Majorany w transporcie przez skorelowane układy nanoskopowe” ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie umowy nr UMO-2018/29/B/ST3/00937.

Komisja w składzie prof. dr hab. Ireneusz Weymann z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (przewodniczący) i prof. dr hab. Karol I. Wysokiński oraz prof. dr hab. Tadeusz Domański z Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie (członkowie) dokonała przeglądu wniosków o zatrudnienie. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs zgłosił się tylko jeden kandydat. Po wnikliwym zapoznaniu się z dostarczoną dokumentacją komisja stwierdziła, że Kandydat nie spełnia kryteriów określonych w konkursie ponieważ Jego działalność naukowa znacząco odbiega od zasadniczego profilu badań określonych w projekcie. Na tej podstawie komisja jednogłośnie podjęła decyzję o braku rekomendacji zatrudnienia Kandydata na stanowisku adiunkta.

 

 

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    24 lutego 2020