Immatrykulacja studentów I roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uroczysta immatrykulacja studentów I-szych lat studiów licencjackich stacjonarnych Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS odbędzie się w dniu 1 października 2022 r. w Auli Instytutu Informatyki UMCS (ul. Akademicka 9, budynek D, sala 105, I piętro) o godz. 830

 Studenci proszeni są o zebranie się przed wejściem do Auli o godz. 730

 Obowiązuje strój uroczysty.

    Aktualności

    Data dodania
    27 września 2022