Immatrykulacja studentów I roku I stopnia - 1.10.2020 r.

Immatrykulacja studentów I roku I stopnia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS odbędzie się 1 października 2020 r. o godz. 900 w Auli Instytutu Informatyki. Uroczystość będzie transmitowana  w formie on-line.

Studenci proszeni są o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją aktywacji i logowania do konta, aktywowanie konta i udział w uroczystości immatrykulacji on-line. Link do wydarzenia Immatrykulacja każdy student otrzyma na adres mailowy wskazany w systemie USOS.

Instrukcja aktywacji i logowania do kont (wymaga znajomości nr albumu)
https://www.umcs.pl/pl/logowanie,20299.htm

Studenci wybrani do immatrykulacji stacjonarnej, którzy zadeklarowali swój udział proszeni są o przybycie do Instytutu Informatyki (ul. Akademicka 9, sala 105, I p.) na  godz. 830. Obowiązuje strój odświętny i maseczka.

Dziekan

dr hab. Stefan Z. Korczak, prof. UMCS


Ogłoszenie - Immatrykulacja studentów I roku I stopnia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki (PDF)


 

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    28 września 2020