III Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Moje Pi”

Koło Dydaktyków MaFiI działające w Instytucie Matematyki, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS zaprasza do udziału w III Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Moje Pi”.

Celem konkursu jest popularyzacja matematyki, pogłębianie zainteresowań matematyką, w szczególności liczbą Pi, oraz kształtowanie wyobraźni i umiejętności plastycznych uczniów.

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas 6 – 8 szkół podstawowych. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Szczegóły w Regulaminie Konkursu.

Termin nadsyłania (dostarczania) prac upływa 6 marca 2022 r. (decyduje data wpływu).

Praca konkursowa powinna być oryginalnym pomysłem uczestnika Konkursu oraz nie może w żaden sposób naruszać praw osób trzecich.

W załączeniu - Regulamin Konkursu oraz Karta zgłoszenia.

 

 

 

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    15 lutego 2022