II Lubelskie Forum Młodych Naukowców – Kierunek Innowacje - 22.05.2017 r.

Zapraszamy na II Lubelskie Forum Młodych Naukowców – Kierunek Innowacje, które odbędzie się 22 maja 2017 o godz. 9.00 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Spotkanie jest skierowane do studentów, doktorantów i młodych naukowców do 35 roku życia.

Celem wydarzenia jest zaprezentowanie możliwości rozwoju młodych naukowców oraz przedstawienie oferty oraz praktycznych wskazówek konkursów grantowych i stypendiów oferowanych przez NCN, FNP, KPK UE.

Zachęcenie doktorantów z województwa lubelskiego do aplikowania o środki na prowadzenie badań naukowych i ukierunkowanie na osiąganie maksymalnych rezultatów w ramach prowadzonych przez nich prac badawczych jest głównym zamierzeniem organizatorów.

Nadchodzące Forum to dwie sesje tematyczne, które obejmują najistotniejsze kwestie związane z kształtowaniem kariery naukowej młodego naukowca. 

W pierwszej części eksperci opowiedzą o relacjach między gospodarką a nauką w kontekście doktoratu wdrożeniowego. Przedstawią oni również formy wsparcia młodych naukowców w ramach stypendiów Marii Skłodowskiej – Curie, projektów badawczych finansowanych z programu Horyzont 2020 oraz konkursów grantowych NCN, a także oferty FNP 

Druga część spotkania będzie miała charakter warsztatowy podczas którego uczestnicy dowiedzą się jak ,,Jak skutecznie aplikować o środki w ramach grantów dla młodych naukowców”  w ramach konkursów grantowych oferowanych przez NCN. Niniejsza sesja będzie dotyczyć praktycznych aspektów wypełniania wniosków.

Ponadto podczas Forum będą mieli Państwo możliwość odbycia rozmów stolikowych - face to face z przedstawicielami następujących instytucji:

  • Narodowe Centrum Nauki (NCN)
  • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP)
  • Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (PKP UE).

Wydarzenie ma charakter otwarty, jednak o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja trwa do 18 maja 2017.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zarejestrowanie się poprzez wypełnienie, klikając obok w formularz zgłoszeniowy.

W przypadku pytań dotyczących wydarzenia prosimy o kontakt z koordynatorem Forum, Elżbietą Szulc-Wałecką, elzbieta.walecka@lubelskie.pl, tel. 81 5371656. 

Mamy głęboką nadzieję, że idea przedsięwzięcia spotka się z Państwa zainteresowaniem.

22 maja 2017r. o godz. 9.00 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym

(ul. Artura Grottgera 2, Lublin) 

Organizatorem wydarzenia jest Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego


Link do informacji o wydarzeniu z formularzem zgłoszeniowym znajduje się tutaj: 

http://rsi.lubelskie.pl/index.php/152-ii-lubelskie-forum-mlodych-naukowcow-kierunek-innowacje

    Aktualności

    Data dodania
    13 kwietnia 2017