I Ogólnopolska Neurobiologiczna Konferencja Naukowa „Neuron”

Konferencja jest skierowana do studentów i młodych naukowców kierunków przyrodniczych, psychologicznych oraz medycznych. Tematyka konferencji obejmuje szeroki zakres zagadnień z dziedziny neurobiologii. W ramach konferencji przewidziane są dwa bloki tematyczne:

 • Kliniczne aspekty neurobiologii (I blok),
 • Molekularne aspekty neurobiologii (II blok).

Każdy blok jest podzielony na dwie sesje: prezentacje multimedialne/krótkie wystąpienia publiczne (10 min + 5 min na dyskusję) oraz prezentacje ustne posterów.

W ramach konferencji przewidujemy dwa typy uczestnictwa: czynny oraz bierny. Udział czynny rozumiemy jako:

 • wystąpienie publiczne/prezentacja multimedialna,
 • prezentacja ustna posteru,
 • możliwość opublikowania artykułu w czasopiśmie naukowym IKNS (Interdyscyplinarny Kwartalnik Naukowy Scytia).

Uczestnictwo bierne jest bezpłatne. Rejestracja uczestników biernych jest możliwa przez cały czas trwana konferencji.

CZAS I MIEJSCE OBRAD:
2-3 grudnia 2016 r.
Instytut Informatyki UMCS Lublin,
ul. Akademicka 9, AULA DUŻA 105

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

 • prof. dr hab. n. med. Stanisław Czuczwar – farmakalog/patofizjolog i wiceprezes PAN-u
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski – neurochirurg
 • prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak – neurolog
 • prof. dr hab. n. farm. Krzysztof Jóźwiak – farmakolog
 • dr hab. Aneta Borkowska – psycholog kliniczny
 • dr hab. n. med. Jolanta Masiak – psychiatra
 • dr hab. Grzegorz Wójcik – profesor w Zakładzie Neuroinformatyki UMCS
 • dr hab. n. med. Radosław Rola – neurochirurg
 • dr n. med. Dariusz Szczepanek – neurochirurg 
 • dr Rafał Czajkowski – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem konferencji dostępne na stronie:

Program Konferencji (PDF)

  Aktualności

  Data dodania
  1 grudnia 2016