Harmonogram składania wniosków o stypendia MNiSW

Przypominamy, że studenci oraz doktoranci mają możliwość ubiegania się o Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.

Studenci oraz doktoranci przedstawiają swoją kandydaturę do przyznania stypendium Rektorowi uczelni za pośrednictwem Dziekana właściwego wydziału UMCS.

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów regulują przepisy:

Harmonogram składania wniosków o stypendia 2018/2019

 • Wydział Artystyczny – do 21 września
 • Wydział Biologii i Biotechnologii – do 24 września
 • Wydział Chemii – do 15 września
 • Wydział Ekonomiczny – do 14 września
 • Wydział Filozofii i Socjologii – do 18 września
 • Wydział Humanistyczny – do 14 września
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki – do 19 września
 • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej – do 14 września
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii – do 14 września
 • Wydział Politologii – do 14 września
 • Wydział Prawa i Administracji – do 14 września
 • Wydział Zamiejscowy w Puławach – do 18 września

  Aktualności

  Data dodania
  20 czerwca 2018