Granty na granty – promocja jakości III

Centrum Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania się z informacjami na temat przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Granty na granty – promocja jakości III” na dofinansowanie dla koordynatorów projektów, koordynatorów pakietów lub samodzielnych wnioskodawców, których wnioski składane w ramach programów badawczych Unii Europejskiej otrzymały wymaganą ilość punktów.

Wniosek składa się nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania ostatecznej oceny wniosku projektowego dokonanej przez KE albo zaproszenia do II etapu konkursu o grant ERC.

W przypadku wniosku projektowego, którego:

 1. ocenę KE albo zaproszenie do II lub III etapu konkursu o grant ERC wnioskodawca będący podmiotem,
 2. zaproszenie do II albo III etapu konkursu o grant ERC wnioskodawca

– otrzymał w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 1 sierpnia 2020 r., termin upływa w dniu 30 września 2020 r.

O finansowanie starać mogą się podmioty, których projekty uzyskały w ramach ostatecznej oceny KE ocenę na poziomie co najmniej progu Threshold, a w przypadku konkursu o grant ERC ocenę na poziomie A w I etapie konkursu wraz z zaproszeniem do II etapu konkursu albo do III etapu konkursu ERC SyG (w przypadku konkursu ERC – PoC – ostatecznej oceny na poziomie A).

Wsparcie finansowe możliwe do otrzymania w ramach przedsięwzięcia obejmuje:

 • refundację kosztów związanych z opracowaniem wniosku projektowego poniesionych w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC;
 • sfinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy (według stanu na dzień złożenia wniosku), którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego, w kwocie brutto stanowiącej całkowity koszt dodatku ponoszony przez wnioskodawcę bez kosztów pośrednich.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszym nowym serwsie poświęconym projektom badawczym międzynarodowym oraz na stronie MNiSW.

Źródło: MNiSW


Centrum Współpracy Międzynarodowej
Rektorat, pokój 1207
tel. 81 537 53-86, 54-98, 54-58
e-mail: cwm@umcs.pl
facebook: @cwmUMCS

  Aktualności

  Autor
  Małgorzata Lipczyńska
  Data dodania
  7 września 2020