Granty Interwencyjne NAWA – sukces pracowników UMCS

Miło nam poinformować o sukcesie pracowników UMCS – dr hab. Grzegorz Marcin Wójcik, prof. UMCS (kierownik projektu) z Instytutu Informatyki UMCS, dr Ewelina Panas z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji (Katedra Stosunków Międzynarodowych) oraz dr Marcin Gołębiowski z Instytutu Nauk Prawnych (Katedra Prawa Konstytucyjnego) pozyskali finansowanie w konkursie Granty Interwencyjne Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Interdyscyplinarny zespół badawczy w ramach realizacji projektu pt. „Understanding the Brain Fog – Research on COVID-19 Post-Infectious Chronic Fatigue Syndrome” przeprowadzi 12-miesięczne badania we współpracy z partnerem zagranicznym – Ben Gurion University of the Negev (Izrael).

W skład zespołu projektowego wejdą również pracownicy Katedry Neuroinformatyki i Inżynierii Biomedycznej z Instytutu Informatyki UMCS kierowanej przez dra hab. Grzegorza Marcina Wójcika, prof. UMCS w składzie: mgr Łukasz Kwaśniewicz, mgr inż. Andrzej Kawiak, mgr inż. Bernadetta Bartosik, mgr Krzysztof Wróbel.

Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

Serdecznie gratulujemy.

 

    Aktualności

    Data dodania
    1 lipca 2021