Granty interwencyjne NAWA

Centrum Współpracy Międzynarodowej informuje o nowym programie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: Granty Interwencyjne na finansowanie przełomowych projektów, których szybkie niezrealizowanie może grozić utratą szansy na rozwiązanie postawionego problemu badawczego. Aplikacje przyjmowane będą w systemie ciągłym do 31 grudnia 2020 r, bądź wyczerpania budżetu programu, a ze względu na ograniczoną liczbę wniosków dostępnych dla jednej instytucji poprzedzone będą wewnętrzną selekcją fiszek projektowych na UMCS.

Wnioski składane w Programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

Projekt musi dotyczyć także aktualnych zjawisk i procesów o charakterze unikatowym, nieprzewidywalnym, nietypowym i istotnym w skali globalnej lub dla danego regionu.

Kluczowym elementem Projektu jest współpraca międzynarodowa Grupy projektowej lub międzynarodowa mobilność naukowców. Możliwe jest ujęcie we wniosku tylko działań o charakterze mobilności międzynarodowej.

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 12 miesięcy. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji Projektu określa Wnioskodawca. W uzasadnionych przypadkach Projekt może być przedłużony o maksymalnie 6 miesięcy (bez zwiększenia finansowania), po przedstawieniu uzasadnienia i zaprezentowaniu dotychczasowych efektów realizacji Projektu. 

Bardzo ważna informacja!

Jeden Wnioskodawca może złożyć w naborze nie więcej niż trzy wnioski dotyczące trzech odrębnych projektów, dlatego też wnioskowanie w projekcie będzie poprzedzone wewnętrzną selekcją fiszek projektowych na UMCS.

Fiszki składać można za pośrednictwem poczty wewnętrznej do Centrum Współpracy Międzynarodowej, pokój 1207, Rektorat bądź skanem na adres: cwm@umcs.pl.

Termin składania fiszek upływa 11 października 2020 r.

Fiszka projektowa_Granty Interwencyjne NAWA (Doc)

Więcej informacji o programie

Źródło: nawa.gov.pl


Centrum Współpracy Międzynarodowej
Rektorat, pokój 1207
tel. 81 537 53-86, 54-98, 54-58
e-mail: cwm@umcs.pl

 

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    15 września 2020