Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj przy Fundacji Batorego

Środki Funduszu przeznaczone są na stypendia dla młodych ludzi z niezamożnych środowisk zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów informatycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Zgłoszenia należy przesłać do 31 lipca 2019r.

Celem Funduszu Stypendialnego Grupy Pracuj, utworzonego przy Fundacji Batorego, jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z niezamożnych środowisk i zaniedbanych regionów poprzez udzielanie pomocy stypendialnej absolwentom/absolwentkom szkół średnich, zakwalifikowanym na pierwszy rok studiów dziennych w państwowych uczelniach wyższych w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu na wydziałach związanych z informatyką i nowymi technologiami.

O stypendia mogą się ubiegać maturzyści, którzy legitymują się zaangażowaniem społecznym w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, społeczności lokalna, (pożądana rekomendacja organizacji pozarządowej).

Fundusz oferuje absolwentom/absolwentkom szkół średnich, którzy zostali przyjęci na pierwszy rok studiów informatycznych:

a. stypendia w wysokości 700 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy podczas pierwszego roku studiów (od września do czerwca),
b. doradztwo w zakresie planowania przyszłej kariery zawodowej,
c. pomoc w aklimatyzacji w mieście akademickim, w którym znajduje się uczelnia wyższa, do której przyjęty został stypendysta/stypendystka.


Zasady ubiegania się o stypendia:

http://bit.ly/FunduszPracuj


Agnieszka Zowczak                                                                                                                          

Fundusze Powierzone
Fundacja im. Stefana Batorego
tel. (22) 536-0209, faks: (22) 536-0220
www.batory.org.pl
www.facebook.com/FundacjaBatorego


 Regulamin Funduszu


 

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    24 lipca 2019