Fotorelacja ze Zjazdu Absolwentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS 2014 r.

Relacja fotograficzna z wydarzeń zorganizowanych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki w związku ze Zjazdem Absolwentów UMCS, który odbył się w dniu 14 czerwca 2014 r.


FOTORELACJA


Fotorelacja ze Zjazdu Absolwentów UMCS z poszczególnych Wydziałów (strona UMCS)

Fotorelacja ze Zjazdu Absolwentów UMCS z poszczególnych Wydziałów i Pikniku UMCS (Facebook)

Fotorelacja ze Zjazdu Absolwentów UMCS na Wydziale MAT-FIZ-INF i Pikniku UMCS (Facebook Wydziału MAt-FIZ-INF)

Zdjęcia cz. 1

Zdjęcia cz. 2 (serie)

Video


ZJAZD ABSOLWENTÓW NA WYDZIALE W MEDIACH


I Zjazd Absolwentów UMCS: Goście z Singapuru i USA (Kurier Kubelski, 13.06.14 r.)

Panorama Lubelska (13.06.2014 r.)(od 14:18 do 16:30)

Panorama Lubelska (14.06.2014 r.)(od 00:40 do 4:50)

 

    Aktualności

    Data dodania
    17 czerwca 2014