"Fizyka jest OK!" - akcja popularyzująca fizykę skierowana do szkół średnich

Pragnąc rozbudzić wśród młodzieży ciekawość świata oraz wyjaśnić jej zjawiska fizyczne występujące w otaczającym nas świecie pragniemy zachęcić Państwa do udziału w naszej akcji: „Fizyka jest OK!”.

Szanowni Państwo,

Pragnąc rozbudzić wśród młodzieży ciekawość świata oraz wyjaśnić jej zjawiska fizyczne występujące w otaczającym nas świecie pragniemy zachęcić Państwa do udziału w  naszej akcji:

 „Fizyka jest OK!”.

W ramach tej akcji w Instytucie Fizyki odbędzie się kilka wykładów popularyzujących fizykę, a także będzie udostępniona tzw. I pracownia fizyczna, gdzie uczniowie będą mogli samodzielnie przeprowadzić proste eksperymenty oraz wyznaczyć różne wielkości fizyczne. Mamy nadzieję, że zarówno wykłady jak i zajęcia w laboratorium przyczynia się do poszerzenia i rozpowszechnienia wiedzy fizycznej wśród uczniów, jak również będą dopełnieniem zajęć odbywających się w szkołach.  Udział w proponowanych zajęciach w Instytucie Fizyki UMCS powinien również ułatwić pracę dydaktyczną nauczycielom fizyki w szkołach średnich. Prosimy o rozpropagowanie idei tej akcji wraz z tematami wykładów i zajęć laboratoryjnych wśród swoich nauczycieli oraz uczniów. Udział w zajęciach jest bezpłatny.


Proponowany harmonogram wykładów:

Wykłady, będą odbędą się cyklicznie w piątki o godzinie 17.00 w Auli Instytutu Fizyki UMCS (I piętro „średnia fizyka” – budynek Instytutu Fizyki od strony ul. Radziszewskiego).

1. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) warstwa po warstwie – dr W. Berej, M. Budziński  (27.02.2015 r.),

2. Białe diody LED – prof. dr hab. M. Załużny – (6.03.2015 r.),

3. Świat w nanoskali - skaningowa mikroskopia tunelowa – dr hab. M. Krawiec – (13.03.2015 r.)

4. Astrofizyka gromad kulistych – prof. dr hab. S. Hałas, dr T. Pieńkos – (20.03.2015 r.) 

Pracownie Instytutu Fizyki będą dostępne do końca akademickiego semestru zimowego (25.01.2013).  Ze względu na specyficzny charakter laboratoriów oraz ograniczona liczbę osób, która może w nich przebywać, terminy zajęć proszę uzgadniać z osobami prowadzącymi zajęcia na konkretnych pracowniach (emaile/telefony przy nazwisku prowadzącego pracownię).


Tematyka zajęć na pracowni: 

1. Mechanika i termodynamika – dr Anna Smolira (tel. (81) 537-6130, e-mail: Anna.Smolira@poczta.umcs.lublin.pl). 

a) kinematyka i dynamika oraz zasady zachowania -  przypomnienie podstawowych informacji o ruchach oraz zasad zachowania pędu i energii, pomiary: przyspieszenia ziemskiego, okresu drgań wahadeł, np. wahadła sprężynowego, wahadła wychylnego oraz sprawdzenie doświadczalne zasad zachowania. 

b) Badanie własności powietrza i cieczy -  pomiar gęstości powietrza, prędkości fal głosowych w powietrzu oraz pomiary lepkości cieczy i napięcia powierzchniowego. 

2. Optyka i fizyka współczesna – dr Artur Markowski (tel. (81) 537-5032, e-mail: Artur.Markowski@umcs.lublin.pl). 

a) Optyka geometryczna i falowa. 

b) Współczesne aspekty fizyki:  widmo promieniowania, efekt fotoelektryczny itd.. 

3. Elektryczność i magnetyzm – dr hab. Andrzej Pelc (tel. (81) 537-6178, e-mail: Andrzej.Pelc@poczta.umcs.lublin.pl). 

a) Pole elektrostatyczne i magnetyczne (np. pomiar rozkładu natężenia pola elektrostatycznego i indukcji pola magnetycznego). 

b) Prawa i zjawiska związane z przepływem prądu elektrycznego (np. pomiar oporu elektrycznego i siły elektromotorycznej, zjawisko elektrolizy, zjawisko termoelektryczne). 

 

Z wyrazami szacunku, 

Dr hab. Andrzej Pelc 

Z-ca Dyrektora Instytutu Fizyki 

    Aktualności

    Data dodania
    28 listopada 2014