Erasmus 2018/19 - wyjazdy dydaktyczne pracowników

Szanowni Państwo,

Informuję, że na rok 2018/19 otrzymaliśmy środki Programu Erasmus+ mobilność edukacyjna w wys. łącznej 32 725 euro na realizację 35 wyjazdów nauczycieli akademickich oraz 10 285 euro na 11 wyjazdów szkoleniowych kadry administracyjnej.

Zasady składania wniosków  oraz formularze – odpowiednio Porozumienie dot. programu nauczania i  Porozumienie dot. programu szkolenia   znajdują się na stronie http://www.umcs.pl/pl/miedzynarodowa-mobilnosc-edukacyjna-pracownikow,5161.htm 

Oznacza to, że zainteresowani mogą już uzgadniać wyjazdy/zajęcia dydaktyczne z partnerami zagranicznymi, z którymi podpisane są umowy obejmujące wymianę nauczycieli w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i/lub pracowników w celu szkolenia w roku 2018/19. 

Wzory „Porozumienia” są w j. angielskim , ale jeśli konieczne, mogą być wypełniane w dowolnym języku UE zrozumiałym dla obu stron. Proszę o wpisywanie nazwiska uczestnika wymiany w nagłówku „Porozumienia” i wskazania w tabeli roku akad.: 2018/19. Obowiązują stawki dofinansowania nieco zmienione w stosunku do roku bieżącego .

Załączam:

- wzór „Porozumienia - program szkolenia”,

- wzór „Porozumienia - program nauczania”,

- plakat informacyjny o Programie wymian Erasmus+ 

Jeśli trzeba proszę uzupełnić informacje na plakacie o dodatkową informację nt. postępowania wewnętrznego na Wydziale. 

Proszę o kontakt jeśli potrzebne są dalsze  wyjaśnienia


Ryszard Straszyński

Koordynator Programu Erasmus+ KA1,

Kierownik Biura ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych UMCS,

DS Grzes, ul. Langiewicza 24,  p.12, 20-035 Lublin,

tel. +48815375218, faks +48815372926

    Aktualności

    Data dodania
    19 czerwca 2018