E-health applications and EEG analysis - warsztat w ramach projektu REINITIALISE

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie naukowym, który rozpocznie się 10 maja 2022 roku o godzinie 9:00 (w formie hybrydowej).

Program wydarzenia: 

9.00 – Introduction

9.10-10.40 – Hannelore Strauven (KU Leuven) Data acquisition of continence care management in nursing homes Andrzej Juros (UMCS) E-health applications – the challenge for patient organisations Discussants: Bart Vanrumste (KU Leuven) and Alessia Bertolazzi (UniMC)

10.40-11.00 – Coffee break

11.00-12.30 – Piotr Schneider (UMCS) Modeling and Comparing Brain Processes in Message and Source Credibility Evaluation Anna Gajos-Balińska (UMCS) Independent component analysis for high-density EEG with multi-core architectures Discussants: Bart Vanrumste (KU Leuven), Jacek Rogala (Nencki Institute of Experimental Biology) and Grzegorz Wójcik (UMCS)

12.30-13.00 – Lunch break

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z dr Adamem Kobusem: adam.kobus@mail.umcs.pl

Zapraszamy! 

 

„REINITIALISE - Preserving Fundamental Rights in the Use of Digital Technologies for e-Health Services" to międzynarodowy projekt realizowany w ramach Programu Horyzont 2020 uzyskany przez medioznawców z Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS pod kierunkiem prof. Ilony Biernackiej-Ligięzy we współpracy z Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS.

Projekt realizowany jest w ramach instrumentu Twinning programu Horyzont 2020, którego głównym celem jest wzmocnienie określonej dziedziny badań i obszarów rozwojowych koordynatora projektu (UMCS) poprzez stworzenie powiązań z innymi instytucjami, które w tym obszarze zyskały wiodącą pozycję na poziomie międzynarodowym. Partnerami projektu są wybitne uniwersytety europejskie: Katolicki Uniwersytet w Leuven (Belgia) oraz Uniwersytet w Maceracie (Włochy), a także firma zajmująca się wsparciem w aplikowaniu i realizacji projektów europejskich Eurocentro (Włochy).

Rezultatami projektu REINITIALISE będą m.in.:

  1. opracowanie Strategii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej dotyczącej sposobów zwiększenia współpracy z lokalnymi interesariuszami w zakresie tworzenia innowacyjnych produktów i usług w sektorze e-zdrowia, z poszanowaniem podstawowych praw człowieka;
  2. przygotowanie innowacyjnych pomysłów biznesowych i propozycji start-upowych;
  3. zrealizowanie Joint Research Roadmap w zakresie badań naukowych i współpracy badawczej pomiędzy trzema uniwersytetami w obszarze e-zdrowia. Zespół realizujący projekt, wspólnie z interesariuszami zewnętrznymi zaangażowanymi w działania projektowe planują także przygotowywanie wspólnych wniosków grantowych, będących kontynuacją współpracy. Planowane jest także stworzenie przez zespół projektowy aplikacji bądź narzędzia IT ściśle związanego z główną tematyką projektu, tj.  dotyczącego działań prozdrowotnych w celu wspierania aktywnego starzenia się oraz opieki profilaktycznej w sektorach żywienia i dietetyki. Jednym ze wskaźników projektu jest także zwiększenie liczby publikacji naukowców UMCS w prestiżowych czasopismach.

    Aktualności

    Data dodania
    9 maja 2022