Dzień z Horyzontem – zaproszenie na konferencję

Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych zaprasza do rejestracji na Dzień Informacyjny na temat unijnego Programu Horyzont 2020. Wydarzenie odbędzie się 4 kwietnia 2019 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

W czasie całodniowej konferencji przewidziano spotkania z ekspertami Programu, ale także beneficjentami, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami z realizacji projektów w ramach Horyzont 2020. Możliwe będą również indywidualne konsultacje ze specjalistami ze wszystkich obszarów Programu. Wydarzenie to także szansa na nawiązanie kontaktów, które mogą zapoczątkować potencjalne konsorcjum projektowe.

Wśród tematów licznych prezentacji i wystąpień zaplanowane są omówienia m.in. Działań Marii Skłodowskiej-Curie, Grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, konkursów w ramach obszarów Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych, ale także Zdrowia i Nauki z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa. Będzie również możliwość zapoznania się z propozycją udziału w Akcjach Europejskiego Programu Współpracy Naukowo-Technicznej (COST).

Szczegółowe informacje »

Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych
Centrum Współpracy Międzynarodowej   
tel. 81 537 53 86, 537 54 98, 537 53 58

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    11 marca 2019