dr Sławomir Luściński z Instytutu Informatyki UMCS uczestnikiem wyjątkowego projektu

Pracownik naszej uczelni, dr inż. Sławomir Luściński (ZIS II UMCS) (Instytut Informatyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS), był naszym przedstawicielem w wyjątkowym projekcie pn. Baltic University Programme SAIL for Teachers 2018 <https://www.balticuniv.uu.se/educat…/sail/sail-for-teachers/>. Jest to coroczna konferencja dla nauczycieli akademickich na pokładzie polskiego żaglowca #STS_Fryderyk_Chopin, która odbyła się w tym roku w dniach 4-11 lipca 2018 r. w trakcie rejsu z #Gothenburg, Szwecja do#Sunderland, UK. W konferencji wzięło udział 33 uczestników z 8 krajów, w tym 21 z Polski. Aktywność uczestników polegała zarówno na udziale w pracach zespołów problemowych i sesjach plenarnych jak i pełnieniu obowiązków członków załogi żaglowca! Uczestnicy konferencji aktywnie uczestniczyli w wygłoszonych 10-ciu wykładach problemowych. Ponadto, pracując w trakcie konferencji w 5-ciu grupach tematycznych, przygotowali i przeprowadzili warsztaty z udziałem wszystkich uczestników. W trakcie konferencji, uczestnicy pełniąc rolę załogi szkoleniowej, przepłynęli na pokładzie żaglowca 676 mil morskich (1252km) na trasie Göteborg -Aberdeen-Sunderland w trakcie 109h żeglowania (25h – żagle i silnik, 59h – żagle, 25h – silnik, 57 h postój) w tym 21h przy wietrze od 6 do 9 stopni w skali Beauforta. 
Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia zrównoważonego rozwoju. Nasza uczelnia jest członkiem sieci ponad 225 uniwersytetów krajów nadbałtyckich pod nazwą The Baltic University –
Regional University Network <https://www.balticuniv.uu.se/>. 
W dniu 11 lipca żaglowiec #STS_Fryderyk_Chopin zawinął do portu w #Sunderland, UK. W ten sposób zakończyła się coroczna konferencja pn. Baltic University Programme SAIL for Teachers 2018 – Sustainability Applied in International Learning and Teaching (#BUP_SAIL2018).

Fotorelacja

Poszerzona relacja z tego wydarzenia ukaże się w jednym z numerów „Wiadomości Uniwersyteckich”.

    Aktualności

    Data dodania
    19 lipca 2018