Dr Paweł Nita laureatem konkursu w programie HOMING PLUS

Absolwent naszego Wydziału, fizyk - dr Paweł Nita został laureatem konkursu w programie HOMING PLUS - edycja 8/2013 (Bio, Info, Techno), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Celem programu jest zachęcenie wybitnych młodych uczonych prowadzących badania za granicą do kontynuowania kariery naukowej w Polsce.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła VIII i jednocześnie ostatni konkurs w programie HOMING PLUS, którego celem jest zachęcenie wybitnych młodych uczonych prowadzących badania za granicą do kontynuowania kariery naukowej w Polsce.

Do konkursu zgłoszonych zostało 39 wniosków. Biorąc pod uwagę rekomendacje panelu recenzenckiego, Zarząd Fundacji wyłonił 14 laureatów, którzy otrzymają od FNP finansowanie w łącznej wysokości prawie 3,8 mln złotych. Zwycięzcy konkursu będą prowadzić badania w dziedzinach Bio, Info, Techno.

Jednym z laureatów konkursu został absolwent naszego Wydziału, fizyk - dr Paweł Nita. Promotorem pracy doktorskiej dra Pawła Nity jest prof. Mieczysław Jałochowski. Po obronie pracy doktorskiej dr P. Nita przebywał na stażu postdoktorskim w IMDEA Nanoscience w Hiszpanii.

Tytuł projektu realizowanego przez dra Pawła Nitę w Zakładzie Fizyki Powierzchni i Nanostruktur IF UMCS: „Fabrication of molecular nanostructures on prepatterned silicon surfaces”.

Przyznana kwota: do 255 640 PLN.

Serdeczne gratulacje dla laureata i Pana prof. M. Jałochowskiego!


Lista laureatów VIII konkursu w programie HOMING PLUS


Program HOMING PLUS w zakresie nauk należących do kategorii Bio, Info, Techno jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekty niemieszczące się w zakresie Bio, Info, Techno są finansowane ze środków własnych Fundacji.

    Aktualności

    Data dodania
    6 lutego 2014