"Dostępny UMCS" - przydatne poradniki

W ramach projektu "Dostępny UMCS" powstały ważne poradniki, umożliwiające udzielanie właściwego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami.

Głównym celem projektu "Dostępny UMCS" jest zwiększenie dostępności edukacyjnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie skierowanej do osób z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie rozwiązań niwelujących zidentyfikowane bariery w zakresie dostępności strukturalnej, architektonicznej, technologicznej, proceduralnej i wsparcia edukacyjnego oraz podniesienie świadomości niepełnosprawności i kompetencji u co najmniej 64 pracowników uczelni w zakresie świadczenia wysokiej jakości obsługi i dydaktyki dla osób z niepełnosprawnościami do 01.2022 r. W ramach ww. projektu powstały m.in. następujące poradniki:

 

Savoir-vivre w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie świata osób z niepełnosprawnościami, wskazanie zasad właściwego zachowania czy udzielania pomocy osobom z niepełnosprawnościami w odniesieniu do poszczególnych grup. Dokument zawiera również podstawowe zasady uniwersalnego projektowania zajęć dydaktycznych i wskazówki dotyczące możliwego dostosowania zajęć do potrzeb określonych grup studentów

 

Kryzys dydaktyczny i co dalej? Przewodnik dla kadry dydaktycznej

Celem tego opracowania jest m.in. przedstawienie informacji na temat kryzysów psychologicznych oraz specyfiki trudności, których mogą doświadczać nauczyciele akademiccy w swojej pracy, dostarczenie informacji na temat specyfiki funkcjonowania studentów - w kontekście okresu rozwojowego oraz w kontekście doświadczanych trudności (niepełnosprawności, kryzysów, problemów), przedstawienie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych w pracy dydaktycznej, co może być pomocne w podnoszeniu efektywności procesu dydaktycznego, przedstawienie propozycji sposobów radzenia sobie z przeżywanymi stresem i kryzysami emocjonalnymi.

Zachęcamy do lektury oraz śledzenia projektu "Dostępny UMCS".

    Aktualności

    Data dodania
    8 lutego 2022