Do 13.04.2023 r. Rekrutacja do programu ERASMUS +

Informujemy, że rozpoczyna się rekrutacja studentów Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej na wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus KA131 Akcja 1 (Mobilność Edukacyjna).

Uczestnicy Programu nie opłacają kosztów czesnego w uczelni przyjmującej, ale pokrywają koszty dojazdu, przejazdów lokalnych, wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia, podręczników i inne koszty podczas studiów za granicą (informacja o programie: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/  

Zakwalifikowani studenci otrzymają wsparcie indywidualne Komisji Europejskiej, które ma na celu pomóc w sfinansowaniu przez studenta kosztów życia za granicą i jest tylko dofinansowaniem w wysokości 450, 550 euro na miesiąc studiów za granicą, w zależności od kraju docelowego.  

Studenci o mniejszych szansach (otrzymujący stypendium socjalne w semestrze poprzedzającym wyjazd oraz studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności) mogą otrzymać dodatek do indywidualnego wsparcia w wysokości 250 EUR na miesiąc. 

Studenci z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie z tytułu włączenia na zasadach obowiązujących w programie Erasmus KA131 Akcja 1 Mobilność Edukacyjna (dodatkowe dofinansowanie do rozliczenia rachunkami).  

Warunki dla kandydatów: 

  • Kandydaci muszą być oficjalnie zarejestrowanymi studentami UMCS bez względu na obywatelstwo, 

  • W okresie studiów za granicą, studenci nie mogą być na urlopie dziekańskim lub być inaczej urlopowani, 

  • Kandydaci muszą znać na poziomie zaawansowanym język, w którym będą odbywali studia na uczelni przyjmującej, 

  • Kandydaci muszą spełniać pozostałe kryteria formalne opisane w ww. zasadach realizacji i finansowania wyjazdów studentów na studia  i na stronach: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/. Zgodnie z zasadami Programu Erasmus uprawnione są wyjazdy od II roku studiów I stopnia. Możliwy jest udział w programie studentów, którzy wcześniej korzystali z wyjazdów w ramach Programu Erasmus (patrz punkty 4 i 5 ww. zasad realizacji i finansowania wyjazdów studentów na studia). 

Szczegóły w poniższym załączniku

 

    Aktualności

    Data dodania
    20 marca 2023