Dni Narodowego Centrum Nauki - 10.04.2014 r.

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z lubelskimi uczelniami wyższymi organizuje drugą edycję Dni NCN.

Szanowni Państwo,

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z lubelskimi uczelniami wyższymi organizuje drugą edycję Dni NCN. W imieniu Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej UMCS zapraszam wszystkich pracowników naukowych i doktorantów do wzięcia udziału w spotkaniach dla wnioskodawców, które odbędą się 10 kwietnia.

W każdym spotkaniu wezmą udział koordynatorzy dyscyplin, członkowie Rady NCN oraz pracownicy Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców NCN, którzy zaprezentują m.in. formułę organizowanych konkursów, kryteria oceny wniosków a także zasady finansowania projektów.

Spotkania odbędą się równolegle dla trzech grup nauk:

- Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce: 10 kwietnia br. w godz. 11.00 - 14.00, aula im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego KUL (Al. Racławickie 14),
- Nauki Ścisłe i Techniczne: 10 kwietnia br. w godz. 11.00 - 14.00, aula Nr 3 Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej (ul. Nadbystrzycka 40),
- Nauki o Życiu:10 kwietnia br. w godz. 11.00 - 14.00, Aula Novum, Collegium Novum Uniwersytetu Medycznego (Al. Racławickie 1),

- Seminarium Młodych Naukowców:10 kwietnia br, w godz. 15.00 - 17.00, Aula III Wydziału Ekonomicznego, Rektorat UMCS (pl. M. Curie-Skłodowskiej 5).

Udział w spotkaniach dla wnioskodawców nie wymaga rejestracji.

Pracowników administracji i finansów zachęcamy do udziału w warsztatach na temat formalno-prawnych i księgowych aspektów realizacji projektów badawczych - konieczna jest rejestracja: http://www.ncn.gov.pl/o-ncn/dni-ncn/2014-01-14-warsztaty (są jeszcze wolne miejsca).

Szczegółowy program Dni NCN jest dostępny pod adresem: http://www.ncn.gov.pl/o-ncn/dni-ncn


Z wyrazami szacunku,
Magdalena Kozak-Siemińska
Rzecznik Prasowy UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    3 kwietnia 2014