Badanie dla studentów kierunku Informatyka UMCS

Drodzy Studenci!

Serdecznie zachęcamy Państwa  do udziału w badawczym przedsięwzięciu, które dotyczy branż IT i finansowej. Badanie realizowane jest w ramach II edycji badania sektorowego w ramach projektu badawczego Bilans Kapitału Ludzkiego. Jest to jedno z największych przedsięwzięć naukowo-badawczych w Polsce dotyczące sektorów IT i  finansowego.

W badaniu mogą wziąć udział studenci z kierunku Informatyka UMCS  ostatniego roku studiów magisterskich.

Badanie Bilansu Kapitału Ludzkiego realizowane jest na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Partnerem projektu jest Uniwersytet Jagielloński. Natomiast wykonawcą  firma DANAE Sp. z o.o. Celem ogólnym badania jest określenie obszarów niedopasowania kompetencji przez osoby w wieku produkcyjnym do potrzeb na rynku pracy.

Badanie ma formę ankiety polegającej na samodzielnym wypełnianiu ankiety przesłanej za pomocą dedykowanego linka. Poruszane będą między innymi zagadnienia dotyczące rozwoju kompetencji branżowych.

Badanie jest poufne i w pełni anonimowe, a pozyskane dane będą wykorzystane jedynie do zbiorczych opracowań.

W podziękowaniu za udział w badaniu został przygotowany dla uczestników konkurs wiedzy o Polakach. Osoby z najlepszymi wynikami otrzymają atrakcyjne nagrody.

Link dla studentów ostatniego roku studiów magisterskich Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  kierunek Informatyka  do realizacji ankiety: https://b.danae.com.pl/turyn_it_studenci1

Termin na wypełnienie ankiety:  do 12.03.2021 r.


 

 

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    2 marca 2021