Ankieta: Dostosowanie UMCS do potrzeb osób niepełnosprawnych

Szanowni Państwo Studenci i Doktoranci z niepełnosprawnością,

w związku z prowadzoną przez Najwyższą Izbę Kontroli* w Uczelni kontrolą w zakresie dostosowania UMCS do Państwa potrzeb zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety.

Ankieta dostępna jest w wersji papierowej w biurze Zespołu ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych, DS „Babilon” (ul. Radziszewskiego 17/9), w godz. 7:15-17:30 (od poniedziałku do piątku). Osoby zainteresowane wypełnieniem ankiety proszę o zgłoszenie się do dnia 31 stycznia 2018 r.

Celem uzyskania obiektywnych wyników, tym samym zapewnienia pełnej anonimowości, wypełnioną ankietę należy złożyć w zamkniętej kopercie.

Zachęcam do wypełnienia ankiety, która będzie dla Państwa okazją do przedstawienia własnego punktu widzenia.

Roman Pajer
Specjalista kontroli państwowej

*pn. „Realizacja przez uczelni akademickie i zawodowe obowiązku stworzenia niepełnosprawnym studentom i doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych”.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    22 stycznia 2018