Akcja KreaTYwni na UMCS – zmieniaj Uniwersytet razem z nami!

Akcja została zainicjowana w poprzednim roku, kiedy organizowany był konkurs o takim samym tytule w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Cieszył się on ogromnym zainteresowaniem studentek i studentów, którzy zgłosili wiele interesujących pomysłów. Dlatego postanowiliśmy ponownie umożliwić naszym studentkom i studentom bieżące angażowanie się w życie uczelni, poprzez zgłaszanie inicjatyw usprawniających jej funkcjonowanie.

Przedsiębiorczość to nie tylko prowadzenie własnego biznesu. Jest to także postawa ukierunkowana na poprawę jakości życia oraz doskonalenie otaczającego nas świata.

W ramach akcji KreaTYwni na UMCS możesz podzielić się swoimi pomysłowymi rozwiązaniami, które będą wartościowe dla naszego Uniwersytetu. Po prostu przesyłaj nam swoje pomysły na bieżąco. Najlepsze z nich nagrodzimy i być może wdrożymy w uniwersytecką codzienność.

Wypełnij formularz, dostępny w załączniku poniżej, a następnie prześlij go na adres kreatywni@mail.umcs.pl w terminie do 4.12.2022. Konsultacje będą odbywały się cyklicznie, o kolejnym terminie poinformujemy Was na stronie internetowej Biura Rozwoju Kompetencji i mediach społecznościowych.

Twoje pomysły mogą dotyczyć m.in.:

  • procesu dydaktycznego (sposobów prowadzenia zajęć, funkcjonowania dziekanatu, itp.),
  • usprawnień w funkcjonowaniu Uczelni,
  • ułatwień w życiu studentek i studentów.

Autorzy najlepszych pomysłów będą mogli spotkać się z Prorektorem ds. rozwoju i współpracy z gospodarką, dr. hab. Zbigniewem Pastuszakiem, prof. UMCS, z którym omówią możliwości wdrożenia pomysłów.

Akcja została objęta patronatem Prorektora ds. rozwoju i współpracy z gospodarką UMCS.

W załącznikach znajdziecie regulamin akcji KreaTYwni na UMCS, jak również formularz zgłoszeniowy.

Zapraszamy!

 

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    24 listopada 2022