691 posiedzenie Polskiego Towarzystwa Fizycznego Oddział Lubelski - 28.05.15 r.

POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE, ODDZIAŁ LUBELSKI zaprasza na 691 posiedzenie PTF połączone z wyborem delegatów na Walne Zebranie w ramach XLIII Zjazdu Fizyków Polskich, który odbędzie się w dniach 6-11 września w Kielcach.

POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE, ODDZIAŁ LUBELSKI
zaprasza na 691 posiedzenie PTF
połączone z wyborem delegatów na Walne Zebranie w ramach
XLIII Zjazdu Fizyków Polskich,
który odbędzie się w dniach 6-11 września w Kielcach.

Referat
pt. „Czarne dziury – inna strona materii”
wygłosi
prof. dr hab. Marek Rogatko
z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Zebranie rozpocznie się o godzinie 11:15 w dniu 28 maja 2015 r. w Auli Fizyki

 

Uwaga!
Zmianie ulegają zasady wyboru delegatów na Walne Zebranie.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego wyboru delegatów mogą dokonywać i mogą być wybierani członkowie, którzy mają opłaconą składkę członkowską za 2015 r. Dzień opłacenia składki został ustalony na 15 maja 2015 r.
W przypadku wątpliwości dotyczących opłaconej składki, aktualną listą dysponuje skarbnik Lubelskiego Oddziału PTF Andrzej Pelc oraz sekretarz Janusz Filiks.

Przewodniczący Lubelskiego Oddziału PTF
Jerzy Żuk

    Aktualności

    Data dodania
    20 maja 2015