20. edycja Nagród Naukowych POLITYKI - zgłoszenia do 14 czerwca

Fundacja Tygodnika „Polityka” do niedzieli 14 czerwca 2020 r. przyjmuje zgłoszenia młodych naukowców do jubileuszowej 20. edycji Nagród Naukowych „Polityki”.

Fundacja Tygodnika POLITYKA prowadzi akcję stypendialną skierowaną do młodych zdolnych ludzi nauki od 2001 roku. Przyznając Nagrody Naukowe chce wyławiać i eksponować tych, którzy są w awangardzie myśli, badań, intelektualnych poszukiwań, popularyzować to, co robią i ich samych, jako wzorce kariery zawodowej. Co roku ubiega się o nie kilkuset kandydatów w dziedzinie nauk humanistycznych, ścisłych, społecznych, nauk o życiu i nauk technicznych.

Na stronie www.polityka.pl/stypendia dostępny jest formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest warunkiem przystąpienia do konkursu o 5 stypendiów po 15 tys. zł.
Piętnastu finalistów zostanie ogłoszonych na łamach POLITYKI 16 września, zaś nazwiska pięciu stypendystów poznamy w październiku.

W ciągu dziewiętnastu lat trwania akcji, dzięki pomocy partnerów finansowych oraz czytelników tygodnika POLITYKA, którzy wpłacali na akcję 1% podatku, Fundacja wsparła 317 naukowców kwotą ponad 6 mln 500 tys. zł.

Regulamin, składy kapituł oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.polityka.pl/stypendia


Źródło:

Fundacja Tygodnika POLITYKA

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Lipczyńska
    Data dodania
    4 czerwca 2020