Webinar - Profilowanie Kryminalne

Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w webinarze pt. "Profilowanie Kryminalne", który odbędzie się 30 listopada 2021 roku, o godzinie 18:00. 

Interesują się Państwo kryminalnymi historiami, sprawami seryjnych morderców albo po prostu szeroko pojętym tematem kryminalistyki? Chcą Państwo poznać lub po prostu zrozumieć proces określania charakterystyki indywidualnej sprawcy przestępstwa na podstawie dostępnych danych?

Jeżeli odpowiedź na chociaż jedno z tych pytań jest twierdząca to ogromnie Państwa zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu.

 

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy MS Teams

Link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aDcFpiwZrsysEJMFuo-aWI89zqDvKcV_BbaF7Ce-ja7g1%40thread.tacv2/1637936621582?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%229e44380a-d136-4ac4-98f1-ab41d2a23425%22%7d 

    Aktualności

    Autor
    Mateusz Artemuk
    Data dodania
    29 listopada 2021