Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Rola ONZ w stosunkach międzynarodowych w ujęciu historyczno-prawnym"

Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS ma zaszczyt serdecznie zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Rola ONZ w stosunkach międzynarodowych w ujęciu historyczno-prawnym" organizowaną przez Sekcję Prawa Publicznego, która odbędzie się 16 grudnia 2021 roku, o godzinie 9:30 za pośrednictwem platformy MS Teams.

Organizacja Narodów Zjednoczonych została utworzona 24 października 1945r. i jest największą organizacją międzynarodową na świecie, która obecnie zrzesza 193 państwa. Organizacja Narodów Zjednoczonych od 76 lat realizuje swoje cele wynikające z art. 1 Deklaracji Narodów Zjednoczonych, dzięki czemu miała wpływ na deeskalację wielu konfliktów oraz rozwój demokracji na świecie. ONZ niewątpliwie przyczynił się do kształtowania stosunków międzynarodowych na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci oraz istotnie wpłynął na układ obecnej mapy politycznej świata. Z tego też względu zdecydowaliśmy się stworzenie pola do wspólnej dyskusji nad prawnymi aspektami funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz ich przełożeniu na rzeczywiste wydarzenia, które miały miejsce w środowisku międzynarodowym przez ostatnie 76 lat. Pragniemy również wspólnie zastanowić się nad zasadnością i skutecznością działań podejmowanych przez ONZ oraz organizacje wyspecjalizowane w ramach współpracy państw na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. 

Uczestnictwo czynne nie podlega opłacie. Osoby zainteresowane czynnym udziałem proszone są o wypełnienie poniższego formularza:

https://forms.gle/aWJVTrD4SYjnm5Ep7

 

Termin naboru abstraktów kończy się 2 grudnia 2021 roku.

Przewidywany czas jednego wystąpienia to 10 minut. Każdy z prelegentów otrzyma certyfikat potwierdzający jego czynny udział w Konferencji. Zastrzegamy prawo do wyboru najlepszych prac. O podjętych decyzjach i dokładnym planie Konferencji zostaną Państwo poinformowani niezwłocznie po dokonaniu wszystkich niezbędnych czynności.

Uczestnictwo bierne jest bezpłatne i nie wymaga uprzedniego zgłoszenia.

Ponadto, zachęcamy do udziału osoby będące studentami II roku prawa w trybie stacjonarnym na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, które w tym roku będą przystępowały do egzaminu z Prawa Międzynarodowego Publicznego. Dla osób, które zdecydują się wziąć udział w Konferencji, przewidziane są korzyści w trakcie egzaminu przedterminowego oraz w I terminie egzaminu z PMP.

Poniżej znajduje się szczegółowy regulamin Konferencji:

https://drive.google.com/.../1RkgeBHEHO3I1.../view

W razie pytań zachęcamy do kontaktu:
• przez e-mail: spp.sknp.umcs@gmail.com
• przez wiadomość prywatną na facebooku do Studenckiego Koła Naukowego Prawników

    Aktualności

    Autor
    Mateusz Artemuk
    Data dodania
    30 listopada 2021