Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Prawo i sądy w czasach zarazy - ujęcie historyczno-prawne"

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, we współpracy z Katedrą Historii Państwa i Prawa oraz Studenckim Kołem Naukowym Historyków Prawa ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo i sądy w czasach zarazy – ujęcie historyczno-prawne”.

Epidemie towarzyszą człowiekowi od zawsze, od zarania cywilizacji. Dżuma, cholera, gruźlica, trąd, pandemia grypy hiszpanki, malaria, wirus Ebola, HIV i AIDS czy wreszcie COVID-19 – wszystkie wywarły olbrzymi wpływ nie tylko na rozwój medycyny, ale i pozostawiły swój widoczny znak w prawie.
Celem konferencji jest analiza wpływu, jaki szeroko pojęte „zarazy” wywarły na prawo i działalność sądów. Człowiek starał się zwalczać chorobę nie tylko za pomocą leków, ale i paragrafów – najlepszym tego przykładem jest wciąż trwająca pandemia Covid-19.
Chcielibyśmy jednak, żeby nie skupiać się wyłącznie na aktualnej sytuacji epidemicznej, ale również na innych polach badawczych:
• miasta w czasach zarazy
• sądy w czasach zarazy
• prawne środki przeciwdziałania i zwalczania zarazy – aspekty karne i administracyjne
• zapobieganie epidemiom a prawa człowieka
• prawnomiędzynarodowe środki walki z epidemiami

Konferencja odbędzie się 20 maja 2022r., za pośrednictwem platformy MS Teams.

Wymogi formalne:
1. Zgłoszenia należy przesyłać do 29.04.2022r., za pośrednictwem poniższego formularza:

https://forms.gle/zk9Mcc7cNfkntS1c7

2. Abstrakt powinien obejmować maksymalnie 2500 znaków
3. W zgłoszeniu należy także przedstawić bibliografię (max. 3 pozycje).
4. Czas prezentacji referatu powinien wynosić 10 minut

 

Prosimy także o zapoznanie się z regulaminem konferencji:

https://drive.google.com/file/d/1FP5iRGvF8wI5PjgbZ0tjbA4Uc8_GF0ye/view?fbclid=IwAR0MXIMsbxkzPZB3g8GX31mfbbgTtiVffmTVnxFSBV02jcfztNwx8IxR4Bw

Informację o zakwalifikowaniu otrzymają Państwo drogą mailową w ciągu kilku dni od zakończenia rejestracji.
Szczegółowy harmonogram konferencji zostanie przedstawiony po zakończeniu naboru abstraktów. Zgłoszenia niespełniające wymogów będą odrzucone. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru najlepszych prac. Chęć biernego udziału nie wymaga wypełnienia formularza- kilka dni przed konferencją w wydarzeniu zostanie zamieszczony link poprzez, który będzie możliwy udział w konferencji.

Dodatkowo organizatorzy zapewniają wydanie specjalnego numeru czasopisma ,,Ars Iuridica" (wydawanego od 1998 roku, wcześniej jako Studenckie Zeszyty Naukowe) poświęconego obradom Konferencji. Publikacja nie będzie podlegała opłacie. Artykuły należy zredagować według wytycznych udostępnionych przez organizatorów, a następnie przesłać na adres e-mail sknp.sekcja.historii.prawa@gmail.com. do dnia 20 czerwca 2022 r. Wytyczne dot. redakcji artykułów zostaną udostępnione w późniejszym terminie.

Zarówno czynny jak i bierny udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Wszyscy prelegenci otrzymają certyfikat potwierdzający czynny udział w wydarzeniu.

Z uwagi na bezpłatny charakter konferencji, certyfikaty będą wysyłane w formie mailowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą mailową sknp.sekcja.historii.prawa@gmail.com

Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu!

    Aktualności

    Autor
    Mateusz Artemuk
    Data dodania
    4 kwietnia 2022