Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Między duchem a literą prawa - problematyka stosowania prawa w Polsce"

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Między duchem a literą – problematyka stosowania prawa w Polsce” organizowaną przez Sekcję Historii i Teorii Państwa i Prawa, która odbędzie się 22 grudnia 2021 roku, o godzinie 9:30 za pośrednictwem platformy MS Teams.

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość, realia prawne i ogrom regulacji normatywnych sprawiają, że niejednokrotnie dochodzi do sporów i kontrowersji na tle prawnym, czego konsekwencją są rozbieżności w zakresie stosowania prawa. Spory w doktrynie nie są jedynie efektem dyskusji broniących swojego stanowiska teoretyków, ale realnie przekładają się na orzecznictwo sądowe i działania organów administracji, co z kolei wpływa na sytuację milionów obywateli.

Celem konferencji jest próba ukazania, w jaki sposób kształtuje się stosowanie norm prawnych w różnych gałęziach prawa w Polsce i utworzenie płaszczyzny do dyskusji nad kierunkiem zmian, tendencjami w orzecznictwie i charakterystyką działania organów administracji. W trakcie konferencji liczymy nie tylko na analizę teoretycznoprawną czy filozoficzną, ale i na spojrzenie praktyczne.

Uczestnictwo czynne nie podlega opłacie. Osoby zainteresowane czynnym udziałem proszone są o wypełnienie poniższego formularza:

 

https://forms.gle/gzPeP42SqB94pDxK7

 

Termin naboru abstraktów kończy się 12 grudnia 2021 roku. 

Abstrakt powinien obejmować max. 2500 znaków. W zgłoszeniu należy przedstawić bibliografię (max. 3 pozycje). Przewidywany czas jednego wystąpienia to 15 minut. Każdy z prelegentów otrzyma certyfikat potwierdzający jego czynny udział w Konferencji. Zastrzegamy prawo do wyboru najlepszych prac. O podjętych decyzjach i dokładnym planie Konferencji zostaną Państwo poinformowani niezwłocznie po dokonaniu wszystkich niezbędnych czynności.

Uczestnictwo bierne jest bezpłatne i nie wymaga uprzedniego zgłoszenia.

Z uwagi na bezpłatny charakter Konferencji, certyfikaty będą wysyłane w formie mailowej.

Poniżej znajduje się szczegółowy regulamin Konferencji:

https://drive.google.com/.../1cfe2Rba5jDBgeTt2o3A.../view...

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą mailową - sknp.sekcja.historii.prawa@gmail.com

    Aktualności

    Autor
    Mateusz Artemuk
    Data dodania
    1 grudnia 2021