Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Ewolucja postępowania nieprocesowego"

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, we współpracy z Katedrą Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Ewolucja postępowania nieprocesowego".

Postępowanie nieprocesowe to tryb postępowania, w którym rozpoznawane i załatwiane są sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego wymienione bezpośrednio w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego oraz sprawy wskazane w ustawach szczególnych. Odmiennie niż w trybie procesowym nie występuje spór sądowy a uczestnicy postępowania mają taki sam status - nie istnieją przeciwne strony procesowe, a jedynie uczestnicy postępowania, których liczba zależy jedynie od liczby osób zainteresowanych wynikiem danego postępowania, a zatem nie jest z góry określona. Te i wszystkie inne różnice, zostaną z pewnością zauważone i opisane w trakcie Konferencji.
Na panelu eksperckim będziemy mieć zaszczyt wysłuchać 4 wystąpień pracowników naukowych z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Konferencja odbędzie się 10 czerwca 2022r., za pośrednictwem platformy MS Teams.

Wymogi formalne:
1. Zgłoszenia należy przesyłać do 31.05.2022r., za pośrednictwem poniższego formularza:

https://docs.google.com/.../1POvCpFWX73.../edit

2. Abstrakt powinien obejmować maksymalnie 2500 znaków
3. W zgłoszeniu należy także przedstawić bibliografię (max. 3 pozycje).
4. Czas prezentacji referatu powinien wynosić 10 minut.

Prosimy także o zapoznanie się z regulaminem konferencji. Link do regulaminu:

https://drive.google.com/.../1kit4xKKuN1ee4u98WLr.../view...

 

Informację o zakwalifikowaniu otrzymają Państwo drogą mailową w ciągu kilku dni od zakończenia rejestracji.
Szczegółowy harmonogram konferencji zostanie przedstawiony po zakończeniu naboru abstraktów. Zgłoszenia niespełniające wymogów będą odrzucone. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru najlepszych prac. Chęć biernego udziału nie wymaga wypełnienia formularza- kilka dni przed konferencją w wydarzeniu zostanie zamieszczony link poprzez, który będzie możliwy udział w konferencji.

Zarówno czynny jak i bierny udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Wszyscy prelegenci otrzymają certyfikat potwierdzający czynny udział w wydarzeniu.
Z uwagi na bezpłatny charakter konferencji, certyfikaty będą wysyłane w formie mailowej.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą mailową spc.sknp.umcs@gmail.com

Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu!

 

    Aktualności

    Autor
    Mateusz Artemuk
    Data dodania
    5 maja 2022