Kto pyta nie błądzi - prof. Ewa Łętowska o problemie praworządności w Polsce

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie z uznaną ekspertką z dziedziny prawa konstytucyjnego - prof. dr hab. Ewą Łętowską organizowane przez Sekcję Prawa Publicznego, które odbędzie się dnia 5 stycznia 2022r. o godzinie 17:00 za pośrednictwem platformy Google Meet.

W czasie organizowanego przez nas spotkania pt. „Kto pyta, nie błądzi - prof. Ewa Łętowska o problemie praworządności w Polsce" pragniemy poruszyć problematykę praworządności w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego oraz skupić się na aktach prawnych i faktycznych działaniach Komisji Europejskiej dotyczących wspomnianych zagadnień.

Chcielibyśmy, aby webinar przybrał formę dialogu z Prelegentką, nie zaś typowego wykładu w postaci jednostronnego monologu. W tym celu umożliwiamy wszystkim zainteresowanym osobom możliwość zadawania pytań związanych z tematem przewodnim, które następnie zostaną odczytane Pani Profesor podczas transmisji na żywo.

Utworzyliśmy specjalny formularz, za pomocą którego można przekazać swoje pytanie/pytania:

https://forms.gle/Tmhw6qbT3etf1UQy5

W trakcie spotkania będzie również możliwość interakcji na żywo, aczkolwiek pierwszeństwo będą miały zgłoszone pytania, zatem zachęcamy do skorzystania z formularza.

 W razie pytań prosimy o kontakt w wiadomości prywatnej na facebooku lub przez e-mail - spp.sknp.umcs@gmail.com

    Aktualności

    Autor
    Mateusz Artemuk
    Data dodania
    3 grudnia 2021