Spotkanie eksperckie z dr Michałem Laskowskim - Tendencje rozwojowe prawa karnego

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie eksperckie z dr. Michałem Laskowskim pt. ,,Tendencje rozwojowe prawa karnego".

Nowelizacja Kodeksu karnego pozwoli sądom wymierzać elastyczne kary. Dziś możliwe jest orzekanie kar do 15 lat pozbawienia wolności, osobnej kary 25 lat więzienia i dożywotniego pozbawienia wolności. Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadza elastyczny wymiar kar – do 30 lat pozbawienia wolności oraz dożywocie. Kodeks karny wprowadza też karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Będzie mogła zostać orzeczona przez sąd w dwóch przypadkach: za czyn popełniony po wcześniejszym prawomocnym skazaniu za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, bezpieczeństwu powszechnemu lub za przestępstwo o charakterze terrorystycznym na dożywotnie pozbawienie wolności albo pozbawienie wolności na co najmniej 20 lat. Po drugie - jeżeli charakter i okoliczności czynu oraz postępowanie i charakter sprawcy wskazują, iż jego pozostawanie na wolności spowoduje trwałe niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, wolności lub wolności seksualnej innych osób.
Ponadto zaostrzone zostaną sankcje za pedofilię i inne poważne przestępstwa na tle seksualnym. Sprawca zgwałcenia dziecka będzie podlegać karze od 5 do 30 lat więzienia albo dożywotniemu pozbawieniu wolności. Obecnie to od 3 do 15 lat więzienia.
 
Wskazane powyżej zmiany są kroplą w morzu planowanych przez ustawodawcę zmian w Kodeksie karnym. Więcej na ten temat opowie Państwu Nasz gość – sędzia Michał Laskowski, Prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Karną.
 
Spotkanie odbędzie się 17 stycznia (wtorek) o godz. 17:00 w formie stacjonarnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Auli Uniwersyteckiej.
 
Serdecznie zapraszamy!
Sekcja Prawa Karnego Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS

    Aktualności

    Autor
    Mateusz Artemuk
    Data dodania
    5 stycznia 2023