Recenzowane materiały pokonferencyjne opublikuje Wydawnictwo UMCS. Książka będzie upowszechniana w formie tradycyjnej, a po roku od jej ukazania się także na platformie ibuk.pl

Objętość nadsyłanych tekstów nie może przekraczać 25000 znaków łącznie ze spacjami (w tym przypisy i końcowe zestawienie bibliograficzne).

Referaty należy przesyłać do dnia 15 czerwca 2017 r.
–za pośrednictwem formularza elektronicznego: kliknij tutaj
–lub pocztą elektroniczną: zasoby.pios@wp.pl

Szczegółowe wymogi redakcyjne: pobierz↑