Prawne instrumenty ochrony środowiska - 28.04.2016

Mam przyjemność zaprosić Państwa na Konferencję naukową „Prawne instrumenty ochrony środowiska”, która odbędzie się 28 kwietnia 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W założeniu, konferencja ma służyć upowszechnieniu wyników badań na temat wybranych zagadnień z zakresu administracji ochrony środowiska, ochrony środowiska w działalności gospodarczej oraz ochrony środowiska w działalności rolniczej. Intencją organizatorów jest również wymiana wiedzy i doświadczeń między przedstawicielami środowiska naukowego a osobami trudniącymi się doradztwem prawnym w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska, przedstawicielami administracji ochrony środowiska, jak również przedstawicielami środowiska przedsiębiorców i przedsiębiorców rolnych, a także słuchaczami pilotażowej edycji studiów podyplomowych i wysokospecjalistycznych szkoleń z zakresu prawa ochrony środowiska uruchomionych na WPiA w roku akademickim 2014/2015.

Konferencja stanowić będzie podsumowanie projektu „Studia podyplomowe – Prawne instrumenty ochrony środowiska” realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 maja 2016 r. Partnerami w projekcie są Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie oraz Lubelska Izba Rolnicza. Projekt finansowany jest ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

Mam nadzieję, że zaproponowana tematyka, jak i formuła spotkania stanowić będą zachętę do przyjęcia zaproszenia i aktywnego udziału w Konferencji. Jednocześnie pragnę zapewnić, że wszystkie zgłoszone referaty zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej.                                                                 

 

                                                                                                                Z poważaniem

                                                                                                 dr hab. Beata Jeżyńska, prof. nadzw.

                                                                                                            Koordynator projektu

 

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG,
pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.