Komitety i patronaty

Komitet Naukowy Konferencji:

dr hab. Beata Jeżyńska, prof. nadzw. (UMCS) – przewodnicząca
prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak (UMCS)
prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak (UMCS)
dr Radosław Pastuszko (UMCS) 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr hab. Beata Jeżyńska, prof. nadzw. (UMCS) – przewodnicząca
dr Grzegorz Lubeńczuk (UMCS) - sekretarz
dr Radosław Pastuszko (UMCS)
dr Małgorzata Szymańska (UMCS)
dr Agnieszka Wołoszyn-Cichocka (UMCS)