Rejestracja uczestnictwa: formularze zgłoszeniowe należy przesyłać do dnia 15 listopada 2015 r.

pobierz formularz:  .pdf↓

Liczba miejsc: ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń)

Opłata konferencyjna: udział w konferencji jest nieodpłatny (organizatorzy nie zapewniają wyżywienia ani noclegu, przewidziany jest bufet kawowy w przerwie konferencji)

Referaty: referaty o objętości do jednego arkusza wydawniczego (40 tys. znaków, liczone ze spacjami) należy przesyłać do dnia 15 grudnia 2015 r. (z uwagi na ograniczenia czasowe, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru referatów zgłoszonych do wygłoszenia)

Prawa autorskie i upowszechnianie: Autorzy referatów zostaną zobowiązani do podpisania oświadczenia o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na zamawiającego; publikacja pokonferencyjna rozpowszechniana będzie w wersji papierowej i elektronicznej; przewidywany termin ukazania się publikacji to: marzec – maj 2016 r.

Formularze zgłoszeniowe i referaty należy przesyłać na adres: emil.kruk@umcs.pl

Biuro projektu: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, budynek Wydziału Prawa i Administracji, piętro II, pok. 214, tel. 81 537 54 45