Program konferencji

Otwarcie Konferencji
(9:00 - 9:30)

prof. dr hab. Leszek Leszczyński - Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Grzegorz Grzywaczewski - Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

dr hab. Beata Jeżyńska, prof. UMCS - Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Sesja I
(9:30 – 10:30)

moderator: dr hab. Beata Jeżyńska, prof. UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Przemysław Litwiniuk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Środowisko naturalne jako przedmiot ochrony konstytucyjnej

prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Rezerwat przyrody jako prawna forma ochrony środowiska

dr hab. Adam Niewiadomski
Uniwersytet Warszawski
Ochrona biosfery na obszarach Natura 2000

Olena Bevz , Assoc. Prof., PhD
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Wdrożenie dyrektywy siedliskowej na Ukrainie jako środek ochrony prawnej różnorodności biologicznej

Elina Pozniak, Assoc. Prof., PhD
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Kultura prawna ochrony użytków zasobów biosfery w ramach rezerwatów przyrody na Ukrainie 

przerwa kawowa

 

Sesja II
(10:45 – 11:45)

moderator:  prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Olena Shompol, Assoc. Prof., PhD
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Ochrona prawna różnorodności biologicznej na Ukrainie w ramach zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego

dr hab. Beata Jeżyńska, prof. UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Płatności środowiskowe jako instrument ochrony użytkowej biosfery w rolnictwie

dr hab. Monika A. Król, prof. UŁ
Uniwersytet Łódzki
Ochrona użytkowa biosfery w działalności rolniczej na przykładzie prawnej regulacji środków ochrony roślin

dr hab. Konrad Marciniuk
Uniwersytet Warszawski
Ochrona gruntów rolnych. Główne płaszczyzny i kierunki regulacji prawnej

dr hab. Ignacy Kitowski, prof. PWSZ w Chełmie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Aktualne problemy ochrony obszarów wodno-błotnych wschodniej Polski  – wybrane aspekty przyrodnicze  i prawne

przerwa kawowa

 

Sesja III
(12:00 – 13:00)

moderator:  Olha Sushyk, Assoc. Prof., PhD
Taras Shevchenko National University of Kyiv

dr Monika Żuchowska-Grzywacz
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu
Food quality guarantee systems as a tool supporting biodiversity - selected examples

dr Paweł Gała
Uniwersytet Śląski
Ochrona prawna tradycyjnej wiedzy rolniczej dotyczącej zasobów genetycznych

Anzhela Slepchenko, Assoc. Prof., PhD
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Ochrona prawna biotopów jako środek zachowania różnorodności biologicznej

Tetiana Sharaievska, Assoc. Prof., PhD
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Wody transgraniczne jako przedmiot międzynarodowoprawnej współpracy między Ukrainą a Polską w zakresie ochrony przyrody 

lunch (Restauracja BelEtage)

 

Sesja IV
(14:00 – 15:00)

moderator: dr Radosław Pastuszko
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Jerzy Bieluk, prof. UwB
Uniwersytet w Białymstoku
Elementy biosfery jako osoby prawne

Olha Sushyk, Assoc. Prof., PhD
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Wpływ elektrowni wiatrowej na zasoby biosfery: regulacje prawne w Polsce i na Ukrainie

dr Małgorzata Szymańska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Ochrona biosfery w produkcji roślinnej na obszarach wiejskich

dr Radosław Pastuszko
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wpływ ochrony użytkowej na dostęp do zasobu gruntów rolnych. Zagadnienia prawne