Komitety i Partnerzy

Komitet Naukowy Konferencji:
dr hab. Beata Jeżyńska, prof. nadzw. – przewodnicząca
prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
prof. dr hab. Marian Zdyb
dr hab. Jerzy Stelmasiak, prof. nadzw.
Marek Wagner - Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie
Robert Jakubiec - Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej
dr Przemysław Litwiniuk
dr Radosław Pastuszko
dr Hanna Spasowska-Czarny
dr Grzegorz Lubeńczuk
dr Emil Kruk – sekretarz naukowy

Komitet Organizacyjny Konferencji:
dr hab. Beata Jeżyńska, prof. nadzw. UMCS - przewodnicząca
Andrzej Kozłowski - Dyrektor Biura Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie
Waldemar Banach - Dyrektor Biura Lubelskiej Izby Rolniczej
dr Hanna Spasowska-Czarny
dr Grzegorz Lubeńczuk
dr Emil Kruk

Instytucje partnerskie: