Program konferencji

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Dostępność zasobów naturalnych. Zagadnienia prawne
Lublin, 27 września 2018 r.

International Scientific Conference
Availability of Natural Resources. Legal Issues,
Lublin, 27 September 2018

 8:30 – 9:00 – rejestracja uczestników

 9:00 – 9:15 – otwarcie obrad

Sesja I
moderator: prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak

9:15 – 9:30
prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dostęp państw nadbrzeżnych do zasobów morskich

9:30 – 9:45
dr hab. Beata Jeżyńska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec dostępu do zasobów naturalnych

9:45 – 10:00
prof. dr hab. Marian Zdyb, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Planowanie przestrzenne jako instrument oddziaływania na ochronę zasobów naturalnych i gospodarkę nieruchomościami

10:00 – 10:15 – dyskusja
10:15 – 10:30 – przerwa kawowa 

Sesja II
moderator: dr hab. Beata Jeżyńska

10:30 – 10:45
prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Zróżnicowanie ochrony zasobów przyrodniczych środowiska na obszarach specjalnych o charakterze przyrodniczym

10:45 – 11:00
dr hab. Anna Haładyj, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Wyczerpywalność zasobów - czy jesteśmy odpowiedzialni wobec przyszłych pokoleń?

11:00 – 11:15
dr hab. Monika Król, Uniwersytet Łódzki
Prawne aspekty dostępności zasobów naturalnych w wymiarze globalnym

11:15 – 11:30
Yuliia Vlasenko, Ph.D., Taras Shevchenko National University of Kyiv
Priorities of the State Environmental Policy of Ukraine ot the Present Stage: LegalFramework for Implementation

11:30 – 11:45 – dyskusja
11:45 – 12:00 – przerwa kawowa 

Sesja III
moderator: Roman Marusenko, Ph.D.

12:00 – 12:15
dr hab. Jerzy Bieluk, Uniwersytet w Białymstoku
Elementy prawno-ekonomiczne dostępu do zasobów naturalnych

12:15 – 12:30
Daria Piddubna, Ph.D., Head of Department of Civil Law Disciplines, Faculty of Law, Donetsk Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Kryvyi Rih
Natural resources - an ecological resource to ensure the constitutional rights of citizens

12:30 – 12:45
Roman Semenets, Ph.D. Student, Taras Shevchenko National University of Kyiv
Legal regulation of waste management in the context of sustainable management of natural resources

12:45 – 13:00
dr Radosław Pastuszko, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na dostęp do zasobów naturalnych. Studium przypadku

13:00 – 13:15
dr Paweł Gała, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Ochrona praw hodowców nowych odmian roślin w ustawie o nasiennictwie

13:15 – 13:30 – dyskusja
13:30 – 14:15 – obiad 

Sesja IV
moderator: dr hab. Monika Król

14:15 – 14:30
Vladyslava Zavhorodnia, Ph.D., Sumy State University
The Implementation of the Human Right to Water in Ukraine

14:30 – 14:45
Anzhela Slepchenko, Ph.D., Taras Shevchenko National University of Kyiv
Access to Natural Resources under the Water Code of Ukraine: Theoretical and Practical Issues

14:45 – 15:00
Roman Marusenko, Ph.D., Taras Shevchenko National University of Kyiv
Land use policy and access to water bodies

15:00 – 15:15
dr Małgorzata Szymańska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Ochrona wód w działalności rolniczej

15:15 – 15:30
Tetiana Sharaievska, Ph.D., Taras Shevchenko National University of Kyiv
Legal Issues of Natural Resources Protection in Case of Environmental Emergencies

15:30 – 15:45 – dyskusja
15:45 – 16:00 – przerwa kawowa

Sesja V
moderator: Olha Sushyk, Ph.D.

16:00 – 16:15
Olha Sushyk, Ph.D., Taras Shevchenko National University of Kyiv
EU Law on Climate Change and Protection of the Ozone Layer and National Law of Ukraine: Harmonization Issues

16:15 – 16:30
Lenka Pcolinska, Ph.D., University of Pavol Jozef Šafárik in Košice

Solution of the problems of marginalized population groups through the social enterprises aimed on the use of local renewable energy sources

16:30  16:45
Mariia Diachuk
, Taras Shevchenko National University of Kyiv
Regulacje prawne dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Ukrainie

16:45 – 17:00
dr Grzegorz Lubeńczuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Realizacja procesu budowlanego a obowiązek uzyskania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin

17:00 – 17:15
dr Hanna Spasowska-Czarny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Restitution of wisents in Poland.The activities oriented on wisent protection.

17:15 – 17:30
dr Emil Kruk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dobrostan ryb a uwarunkowania prawne ich amatorskiego połowu w powierzchniowych wodach śródlądowych

17:30 – 17:45 – dyskusja
17:45  18:00  podsumowanie i zakończenie konferencji