Informacje organizacyjne

Organizator: Katedra Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Miejsce obrad: sala konferencyjna Hotelu Alter przy ul. Grodzkiej 30 w Lublinie.

Liczba miejsc: ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

Opłaty: uczestnicy konferencji nie ponoszą żadnych opłat.

Rejestracja uczestnictwa: zgłoszenia należy przesyłać do dnia 15 września 2018 r.

Formularze zgłoszeniowe i referaty mogą być przesyłane:

- za pośrednictwem strony internetowej konferencji;

- pocztą elektroniczną, na adres e-mail konferencji;

- pocztą na adres do korespondencji.

Referaty: referaty o objętości około połowy arkusza wydawniczego (nie więcej niż 25 tys. znaków, liczone ze spacjami) należy przesyłać do dnia 15 listopada 2018 r.

Potwierdzenie uczestnictwa: uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w konferencji i wygłoszenie referatu.