Komitety i patronaty

Komitet Naukowy Konferencji:
dr hab. Beata Jeżyńska, prof. nadzw. (UMCS) – przewodnicząca
prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak (UMCS)
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy (UMK)
prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak (UMCS)
prof. dr hab. Marian Zdyb (UMCS)
dr hab. Ewa Katarzyna Czech, prof. nadzw. (UwB)
dr hab. Marcin Kamiński, prof. nadzw. (UJ)
dr hab. Małgorzata Stefaniuk, prof. nadzw. (UMCS)
dr hab. Magdalena Budyn-Kulik (UMCS)
dr hab. Anna Haładyj (KUL)
dr hab. Marek Kulik (UMCS)
dr hab. Aneta Suchoń (UAM)
dr Monika Król (UŁ)
dr Emil Kruk (UMCS) – sekretarz naukowy
dr Grzegorz Lubeńczuk (UMCS)
dr Radosław Pastuszko (UMCS)

Komitet Organizacyjny Konferencji:
dr hab. Beata Jeżyńska, prof. nadzw. – przewodnicząca
dr Emil Kruk
dr Grzegorz Lubeńczuk
mgr Emilia Nawrotek
mgr Cezary Zapała

Współpraca:

Fundacja Inicjatyw Akademickich
ul. Relaksowa 9/95
20-819 Lublin
tel.: +48 81 465 35 45
biuro@fia.lublin.pl
www.fia.lublin.pl

 

Patronat:

Wspiera nas: