Komitety i patronaty

Komitet Naukowy Konferencji:
dr hab. Beata Jeżyńska, prof. nadzw. (UMCS) – przewodnicząca
prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak (UMCS)
prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak (UMCS)
prof. dr hab. Marian Zdyb (UMCS)
dr hab. Anna Haładyj (KUL)
dr Radosław Pastuszko (UMCS)

Komitet Organizacyjny Konferencji:
dr Grzegorz Lubeńczuk (UMCS) – przewodniczący
dr Hanna Spasowska-Czarny (UMCS) – sekretarz
dr Emil Kruk (UMCS)
dr Olga Sushyk (KUN im. Tarasa Szewczenki)

 

Patronat: