Ochrona użytkowa zasobów biosfery – 18.10.2019

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na organizowaną przez Katedrę Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Międzynarodową Konferencję Naukową „Ochrona użytkowa zasobów biosfery”, która odbędzie się w dniu 18 października 2019 r. w Lublinie.

Obserwowane w ostatnich latach gwałtowane zmiany klimatyczne, biologiczne, katastrofy naturalne oraz decyzje polityczne i gospodarcze skutkują odczuwanym przez ludność całego świata drastycznym pogarszaniem się stanu ilościowego i jakościowego zasobów biosfery. Sytuacja ta wywołuje powszechny sprzeciw dla istniejącego porządku oraz zainteresowanie możliwościami jej poprawy. Ochrona istniejących zasobów, możliwości wspólnych działań lokalnych, regionalnych i globalnych, wykroczyły szeroko poza działalność i spektakularne akcje organizacji ekologicznych. Stały się inspiracją głośnych protestów na skalę masową wśród młodzieży, elementem programów gospodarczych i politycznych państw i organizacji ponadpaństwowych. W tych warunkach ujęte w tytule konferencji pytanie o tendencje i zmiany wdrażane w obowiązujących przepisach prawa, których celem jest ochrona zasobów biosfery, staje się szczególnie aktualne.

Żywimy nadzieję, że zaproponowana tematyka będzie stanowiła zachętę do przyjęcia zaproszenia i aktywnego udziału w Konferencji.