Unieważnienie

Aby zawiesić lub unieważnić podpis elektroniczny należy wypełnić formularz unieważnienia certyfikatu:

Wypełniony wniosek należy dostarczyć osobiście do Dyrektora LubMAN UMCS (ul. Radziszewskiego 11/21, 20-031 Lublin) lub Przedstawicielstwa Handlowego Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. w Lublinie (ul. Tomasza Zana 38a, 20-601 Lublin).

Podpis może zostać także zawieszony lub unieważniony samodzielnie przy pomocy formularza elektronicznego, który jest dostępny na stronie: 
https://szafir.kir.com.pl/formularze/revocation-edit.action

Aby skorzystać jednak z tej opcji, przed wypełnieniem formularza należy zdysponować hasło w KIR, tzn. przekazać hasło pracownikowi KIR w zaklejonej kopercie opatrzonej informacjami o nazwisku, imieniu i numerze PESEL. Dyspozycji hasła można dokonać podczas odbierania certyfikatu lub w dowolnym momencie w Przedstawicielstwie Handlowym KIR w Lublinie.

Kontakt: 
mgr Anna Gromadzka 
tel. 81 537 61 92 
e-podpis@umcs.pl