Zdalny dostęp do sieci (VPN)

Pracownicy UMCS mogą w celach służbowych zdalnie łączyć się z siecią chronioną (administracyjną) lub siecią Wydziałów / Instytutów, aby korzystać z systemów informatycznych UMCS.

Kontakt:
Sekcja ds. Systemów Centralnych
tel. 81 537 26 04
operator@mail.umcs.pl