Zdalny dostęp do sieci (VPN)

Pracownicy UMCS mogą w celach służbowych zdalnie łączyć się z siecią chronioną (administracyjną), aby korzystać z systemów przetwarzających dane osobowe (m.in. SAP, USOS). Połączenie to może odbywać się wyłącznie przy wykorzystaniu komputera służbowego.

Kontakt:
Sekcja ds. Systemów Centralnych
tel. 81 537 26 04
operator@mail.umcs.pl