Regulamin Zespołu Wsparcia – HELPDESK dla użytkowników systemu SAP

Do zapoznania się w tym miejscu.


Problemy merytoryczne, w tym kwestie dot. zakresu uprawnień

Moduł Ewidencji Majątku:
Dorota Teleon e-mail: dorota.teleon@mail.umcs.pl
tel. 81 537 53 23
Moduł Sprzedaży:
Dorota Rutkowska e-mail: dorota.rutkowska@mail.umcs.pl
tel. 81 537 53 75
Moduł Delegacji Służbowych:
do obsługi zgłoszeń z modułu delegacji e-mail: travel@mail.umcs.pl 
Dagna Sieńko-Gocławska - administrator modułu e-mail: dagna.sienko-goclawska@mail.umcs.pl
tel. 81 537 50 97
Moduł Kadrowo-Płacowy - Operator Czasu Pracy:
Edyta Kielar e-mail: edyta.kielar@mail.umcs.pl
tel. 81 537 53 16
Moduł Kontrolingu:
Elżbieta Wrzesińska e-mail: elzbieta.wrzesinska@mail.umcs.pl
tel. 81 537 53 00
Moduł Pensum:
Ewa Bondyra e-mail: ewa.bondyra@mail.umcs.pl
tel. 81 537 57 91
Monika Borowska e-mail: monika.borowska@mail.umcs.pl
tel. 81 537 51 23
Wioletta Winiarczyk e-mail: winiarczyk@mail.umcs.pl
tel. +48 81 537 51 23
Moduł Samoobsługi Pracowniczej:
Paweł Baran e-mail: pawel.baran@mail.umcs.pl
tel. 81 537 57 05
Ewa Bąk e-mail: ewa.bak@mail.umcs.pl
tel. 81 537 57 05
Moduł BHP:
Witold Muszyński e-mail: witold.muszynski@mail.umcs.pl
tel. 81 533 87 50
Moduł Zamówień Publicznych:
do obsługi zgłoszeń z modułu zamówień publicznych e-mail: sapmm@mail.umcs.pl
Marek Drewienkowski - administrator modułu e-mail: marek.drewienkowski@mail.umcs.pl
tel. 81 537 59 65
Moduł Magazynowy:
Elżbieta Czajka e-mail: elzbieta.czajka@mail.umcs.pl
tel. 81 537 57 92

Moduł Inwestycyjny
Moduł Rejestracji Dokumentów
Moduł Zarządzania Nieruchomościami:

Dariusz Górski e-mail: dariusz.gorski@mail.umcs.pl
tel. 81 537 57 13
Moduł Badań Naukowych:
Joanna Bartnik e-mail: joanna.bartnik@mail.umcs.pl
tel. 81 537 55 40
Agata Kołodziej e-mail: agata.kolodziej@mail.umcs.pl
tel. 81 537 55 40
Moduł Konferencji  
mgr inż. Aneta Walaszczyk e-mail: aneta.walaszczyk@mail.umcs.pl
tel. 81 537-53-00

Problemy techniczne

Sekcja ds. Systemów Centralnych
e-mail: sapbasis@mail.umcs.pl
tel. 81 537 26 04